นัดหมาย
082-0165492

โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งพลัส

- 50 %

โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งพลัส

โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็ง พลัส   เป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพ  และตรวจความเสี่ยงโรคมะเร็ง ที่พบบ่อย ไม่ว่าจะเป็น  

 มะเร็งตับ  , มะเร็งลำไส้ใหญ่  ,   มะเร็งต่อมลูกหมาก    และมะเร็งปากมดลูก

>>> โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็ง พลัส (ชาย) ประกอบด้วย 22 รายการตรวจ<<<

 1. ซักประวัติ และตรวจร่างกายโดยแพทย์  |  Physical Examination
 2. ตรวจวัดความดันโลหิต และสัญญาณชีพ  |  Vital Sign 
 3. ตรวจดัชนีมวลกาย ตรวจมวลไขมัน  |  Body Composition Analysis
 4. เอ็กเรย์ทรวงอกและหัวใจ  |  Chest X-ray
 5. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  |  EKG
 6. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน   |  Ultrasound Upper Abdomen
 7. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง  |  Ultrasound Lower Abdomen
 8. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด  |  CBC
 9. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด  |  FBS
 10. ตรวจหาระดับไขมันโคเลสเตอร์รอลในเลือด  |  Cholesterol
 11. ตรวจหาระดับไขมันในเลือดไตรกลีเซอร์ไรด์  |  Triglyceride
 12. ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นสูงชนิดดี  |  HDL
 13. ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นสูงชนิดร้าย  |  LDL
 14. ตรวจการทำงานของตับ  |  AST (SGOT)
 15. ตรวจการทำงานของตับ  |  ALT(SGPT)
 16. ตรวจการทำงานของไต  |  Creatinine
 17. ตรวจกรดยูริค  |  Uric Acid
 18. ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ Urine  |  Analysis
 19. ตรวจเม็ดเลือดแฝงในอุจจาระ  |  Stool Occult Blood
 20. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ  |  AFP
 21. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่  |  CEA
 22. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก  |  PSA
 23. คูปองอาหารว่าง  |  Set Box
 24. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ  |  Check Up Report

>>> โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็ง พลัส (หญิง) ประกอบด้วย 22 รายการตรวจ<<<

 1. ซักประวัติ และตรวจร่างกายโดยแพทย์  |  Physical Examination
 2. ตรวจวัดความดันโลหิต และสัญญาณชีพ  |  Vital Sign 
 3. ตรวจดัชนีมวลกาย ตรวจมวลไขมัน  |  Body Composition Analysis
 4. เอ็กเรย์ทรวงอกและหัวใจ  |  Chest X-ray
 5. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  |  EKG
 6. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน   |  Ultrasound Upper Abdomen
 7. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง  |  Ultrasound Lower Abdomen
 8. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด  |  CBC
 9. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด  |  FBS
 10. ตรวจหาระดับไขมันโคเลสเตอร์รอลในเลือด  |  Cholesterol
 11. ตรวจหาระดับไขมันในเลือดไตรกลีเซอร์ไรด์  |  Triglyceride
 12. ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นสูงชนิดดี  |  HDL
 13. ตรวจหาระดับไขมันความหนาแน่นสูงชนิดร้าย  |  LDL
 14. ตรวจการทำงานของตับ  |  AST (SGOT)
 15. ตรวจการทำงานของตับ  |  ALT(SGPT)
 16. ตรวจการทำงานของไต  |  Creatinine
 17. ตรวจกรดยูริค  |  Uric Acid
 18. ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ Urine  |  Analysis
 19. ตรวจเม็ดเลือดแฝงในอุจจาระ  |  Stool Occult Blood
 20. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ  |  AFP
 21. ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่  |  CEA
 22. ตรวจหามะเร็งปากมดลูก  |  Pap Smear
 23. คูปองอาหารว่าง  |  Set Box
 24. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ  |  Check Up Report
ราคา 9,990.00 บาท ราคาพิเศษ 5,000.00 บาท

การเตรียมตัวและเงื่อนไขบริการ

การเตรียมตัวและเงื่อนไขบริการ

 1. ควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง การนอนที่ไม่เพียงพออาจส่งผลต่อความดันโลหิตและการเต้นของหัวใจ
 2. งดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจ ทั้งนี้สามารถจิบน้ำเปล่าได้
 3. ยาประจำตัว สามารถทานก่อนตรวจสุขภาพได้ แต่ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับการตรวจ
 4. หากมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพ ควรนำเอกสารติดตัวมาด้วย เพื่อใช้ประกอบการตรวจวินิจฉัยสุขภาพที่ต่อเนื่อง
 5.  งดการสูบบุหรี่ก่อนตรวจสุขภาพ เนื่องจากจะส่งผลให้การวัดความดันโลหิตได้ผลที่สูงกว่าปกติได้
 6.  ควรเลือกสวมเสื้อผ้าที่ใส่สบาย ถอดเปลี่ยนได้ง่ายและสะดวกต่อการเจาะเลือด เช่น เสื้อเชิ๊ตแขนสั้น กางเกงลำลอง และไม่ควรใส่เครื่องประดับ กลุ่มสร้อยคอ

แนะนำเพิ่มเติม

ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การตรวจสุขภาพคือช่วงเช้า 8:00-09:00น. เนื่องจากต้องมีการอดอาหารและจำกัดปริมาณน้ำ และป้องกันผลคาดเคลื่อนจากกิจวัตรประจำวันของท่าน และป้องกันไม่ให้เหนื่อยล้าจนเกินไป

หากตรวจสุขภาพเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถทานอาหารได้ทันที เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อท่านในการตรวจสุขภาพมากที่สุด

ควรสำรวจร่างกายของท่าน และจดโน็ตคำถามเกี่ยวกับสุขภาพที่ท่านต้องการปรึกษาแพทย์ไว้ล่วงหน้า เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดการได้รับคำปรึกษาด้านสุขภาพที่ครบถ้วน