นัดหมาย
082-0165492

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและเตรียมตัวก่อนมีบุตร

- 43 %

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและเตรียมตัวก่อนมีบุตร

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและเตรียมตัวก่อนมีบุตร 

1.ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ | Physical Examination

2.ตรวจดัชนีมวลกายและไขมันใต้ผิวหนัง | Body Composition Analysis

3.ตรวจวัดความดันโลหิตและสัญญาณชีพ |  Vital Sign

4.ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ  | Chest x-ray

5.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | EKG

6.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด |  CBC

7.ตรวจกรุ๊ปเลือดระบบเอบีโอ | ABO

8.ตรวจกรุ๊ปเลือดระบบอาร์เอช  | Blood Group RH

9.ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ | Urine Analysis

10.ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบ | HBsAg

11.ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี | Anti HBs

12.ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน | Rubella  lgG

13.ตรวจกามโรค | VDRL

14.ตรวจเชื้อไวรัสเอชไอวี | Anti HIV

15.ตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย |  Hemoglobin Typing

16.ตรวจความสมบูรณ์ของอสุจิ (สำหรับคุณผู้ชาย) | Semen Analysis (male only) 

17.ตรวจมะเร็งปากมดลูก (สำหรับคุณผู้หญิง) | Pap smear (female only)

ราคา 12,160.00 บาท ราคาพิเศษ 6,900.00 บาท

เมื่อสั่งซื้อสินค้านี้ รับฟรีทันที !!

ช๊อกโกแลตสื่อรัก

เมื่อซื้อโปรแกรมคู่วิวาห์ในเดือน ก.พ 67 ผ่าน Shop Online

วันนี้ - 2024-02-29 นี้เท่านั้น