นัดหมาย
082-0165492

หมวดหมู่บริการ

บริการตรวจสุขภาพร่างกาย วัดสัญญานชีพ ,ติดตามดัชนีชี้วัดทางกายภาพ,ตรวจวัดผลเลือด ภูมิคุ้มกัน ค่าทางห้องปฎิบัติการที่บ่งบอกสภาพการทำงานของอวัยวะต่างๆ ของร่างการ และรังสีวิทยา และพบแพทย์เพื่อสรุปผลการตรวจสุขภาพพร้อมคำแนะนำในการดูแลสุขภาพ

โปรโมชั่นพิเศษ

บริการตรวจสุขภาพร่างกาย วัดสัญญานชีพ ,ติดตามดัชนีชี้วัดทางกายภาพ,ตรวจวัดผลเลือด ภูมิคุ้มกัน ค่าทางห้องปฎิบัติการที่บ่งบอกสภาพการทำงานของอวัยวะต่างๆ ของร่างการ และรังสีวิทยา และพบแพทย์เพื่อสรุปผลการตรวจสุขภาพพร้อมคำแนะนำในการดูแลสุขภาพ

บริการแนะนำสำหรับคุณ

บริการตรวจสุขภาพร่างกาย วัดสัญญานชีพ ,ติดตามดัชนีชี้วัดทางกายภาพ,ตรวจวัดผลเลือด ภูมิคุ้มกัน ค่าทางห้องปฎิบัติการที่บ่งบอกสภาพการทำงานของอวัยวะต่างๆ ของร่างการ และรังสีวิทยา และพบแพทย์เพื่อสรุปผลการตรวจสุขภาพพร้อมคำแนะนำในการดูแลสุขภาพ