นัดหมาย
082-0165492

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

- 45 %

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A (H1N1)

ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A (H3N2)

ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ตระกูล Victoria

ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ตระกูล Yamagata

กลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับวัคซีน

1.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์มากกว่า 4 เดือน

2.เด็ก อายุ 6 เดือน-2 ปี

3.ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค คือ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย เบาหวาน และผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด

4.ผู้สูงอายุ มากกว่า 65 ปี

5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

6.ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)

7.โรคอ้วน น้ำหนักตัวมากกว่า 100 กก./ BMI มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตรม.

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ สามารถเริ่มฉีดได้ตั้งแต่ผู้ที่มีอายุ 6 เดือนขึ้นไป และควรได้รับวัคซีนทุกปี ปีละ 1 ครั้ง

การเตรียมตัวและเงื่อนไขบริการ

ไม่ต้องงดน้ำและอาหารก่อนรับวัคซีน สามารถทานยาประจำตัวได้ตามปกติ

เมื่อทำการจองแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในยกเลิกหรือขอคืนเงินได้ทุกกรณี

หมดเหตุ 30 ธันวาคม 2565