นัดหมาย
082-0165492

ตรวจอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ

ตรวจอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ

อัลตราซาวด์ 4 มิติ คืออะไร?

อัลตราซาวด์ 4 มิติ เป็นการถ่ายภาพ โดยนำมาเรียงต่อกัน ให้เป็นภาพเคลื่อนไหวเสมือนจริงโดยใช้คลื่นเสียง โดยภาพที่ได้จะเป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน

โดยเครื่อง จะเก็บสะสมปริมาตรของเสียงสะท้อนที่ออกมาจากอุปกรณ์ตรวจวัด และแสดงผลออกมาเป็นภาพที่มีความเหมือนจริงมากยิ่งขึ้น

เทคโนโลยีอัลตราซาวด์ 4 มิติ นี้ จะช่วยให้คุณพ่อ และคุณแม่ได้เห็นใบหน้า พฤติกรรมต่าง ๆ ของลูกในครรภ์ ไม่ว่าจะเป็นการหาว หรือรอยยิ้ม ได้อย่างชัดเจน

 

อัลตราซาวด์ 4มิติ ทำงานอย่างไร?

1. คุณหมอจะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าทรานสดิวเซอร์ ตรวจบริเวณท้องของคุณแม่

2. อุปกรณ์ชนิดนี้จะส่งคลื่นเสียงในบริเวณท้องผ่านไปยังบริเวณมดลูก

3. คลื่นเสียงจะส่งผ่านทารกในครรภ์ แล้วสะท้อนกลับมายังหัวตรวจ

4. เครื่องตรวจจะทำการเก็บข้อมูลที่ได้จากคลื่นเสียงที่สะท้อนกลับมา แล้วส่งผลต่อไปที่หน้าจอ

5. คุณแม่จะสามารถเห็นการเคลื่อนไหวของลูกในท้องได้ ผ่านทางหน้าจอของเครื่องอัลตราซาวด์ 4 มิติ ได้อย่างชัดเจน

ราคา 4,999.00 บาท