นัดหมาย
082-0165492

โปรแกรมตรวจคุณภาพการนอน

โปรแกรมตรวจคุณภาพการนอน

โปรแกรมตรวจคุณภาพการนอน เพื่อหาสาเหตุการนอนกรน นอนหลับไม่สนิท ตื่นตอนกลางคืน ไปจนถึง   ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ซึ่งทำให้สุขภาพเหนื่อยล้า อ่อนเพลีย จากการพักผ่อนไม่เพียงพอ และก่อให้้เกิดโรคอื่นๆ ตามมา ได้ โดยมี 2 โปรแกรม คือ

1. โปรแกรมตรวจคุณภาพการนอน พร้อมกับทดสอบการใส่เครื่องอัดอากาศแรงดันบวก (C-PAP Titration) เปรียบเทียบผลลัพธ์ในการตรวจรอบเดียว : Split night Sleep test)

เป็นการตรวจการนอนหลับ 2 ด้านในเครื่องเดียว ซึ่งมีแม่นยำ และนิยมใช้มากที่สุด โดยด้านแรกจะเป็นการตรวจการนอนหลับ ในสภาวะปกติ และด้านที่2 เป็นการตรวจการนอนหลับโดยใส่เครื่องอัดอากาศ C-PAP โดยมีเจ้าหน้าที่ติดตามตลอดทั้งคืน ตรวจจับ การวิเคราะห์การทำงานของระบบต่าง ๆ ของร่างกายระหว่างการนอนหลับ

2. โปรแกรมตรวจคุณภาพการนอน โดยมีเจ้าหน้าที่ติดตามการนอนตลอดทั้งคืน (Comprehensive Technician-attended Polysomnography  :  Full night Sleep test)  

 เป็นการตรวจการนอนหลับที่มีความแม่นยำสูงสุด โดยมีเจ้าหน้าที่ติดตามการตรวจจับ การวิเคราะห์การทำงานของระบบต่าง ๆ ของร่างกายระหว่างการนอนหลับ 

  • คลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalogram; EEG) 
  • คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram; ECG/EKG)
  • คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อลูกตา (Electrooculogram; EOG)
  • คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อใต้คาง (Chin Electrooculogram;  Chin EMG)
  • คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อขา (Leg Electrooculogram;  Leg EMG)
  • การตรวจวัดระดับออกซิเจนในเลือด (SpO2)
  • การตรวจวัดลมหายใจ

รวมถึง ศึกษาพฤติกรรมบางอย่างที่เกิดขึ้นขณะหลับด้วย สำหรับการวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวกับการนอนหลับ เช่น โรคหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้น (Obstructive Sleep Apnea; OSA) รวมถึงพฤติกรรมที่ผิดปกติระหว่างการนอนหลับ เป็นต้น

การตรวจคุณภาพการนอน (Sleep test) ของโรงพยาบาลจุฬารัตน์9 แอร์พอร์ต พร้อมให้บริการโดยนักเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญ และแปลผลโดยอายุรแพทย์เฉพาะทางด้านระบบทางเดินหายใจ

“ใช้เวลาตรวจ 6-8 ชั่วโมง ในช่วงกลางคืน” ในห้องพักของทางโรงพยาบาลพร้อมติดอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพการนอน

เมื่อทำการจองแล้ว กรุณาโทรนัดหมายที่ 096-9325936 หรือ Line ID   : Preeyaluk4422

การเตรียมตัวและเงื่อนไขบริการ

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจคุณภาพการนอน (Sleep test)

1. เตรียมเสื้อผ้าสำหรับใส่นอน อุปกรณ์อาบน้ำที่คุ้นเคย รวมถึงหมอน ผ้าห่ม หรือหมอนข้างที่ใช้ประจำ
(ถ้ามีผลต่อการนอน) เพื่อให้ท่านนอนในสภาวะแวดล้อมที่ใกล้เคียงกิจวีตรของท่าน
2. ควรหลีกเลี่ยงการดื่ม กาแฟ ชา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์เป็นส่วนผสม หรือการออกกำลังกายอย่างหนักหลังเที่ยง
3. ไม่ควรใส่น้ำมัน หรือครีมแต่งผม โดยควรจะนอนในท่าที่สบายและเคยชินที่สุด
4. สำหรับกรณีที่ใช้ยารักษาโรคประจำตัวเป็นมานาน เช่น ยาลดความดันโลหิต ยารักษาเบาหวาน หรือ ยานอนหลับ อาจไม่จำเป็นต้องหยุดยาก่อนตรวจ อย่างไรก็ดีควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่และแพทย์ทราบด้วย
5. ห้ามทาเล็บมือ ควรตัดเล็บให้สั้น และโกนหนวดเครา ก่อนเข้ารับการตรวจ
6. ก่อนตรวจควรสระผมให้สะอาด ห้ามใส่น้ำมัน ครีม หรือแป้งบริเวณใบหน้า ลำตัว แขน และขา เพราะจะมีผลต่อการติดอุปกรณ์การตรวจ
7. กรุณาเดินทางมาถึงโรงพยาบาลตามเวลานัดหมาย หากไม่สบาย เช่น เป็นไข้ ควรแจ้งทันทีที่หมายเลข 096-9325936
8. หลังจากตรวจเสร็จ ในช่วงเช้า ผู้รับการตรวจสามารถตื่นนอนตามเวลาปกติ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการแกะอุปกรณ์ต่างๆออก และนำกลับไปวิเคราะห์ผลและตรวจสอบโดยแพทย์เฉพาะทางด้านการนอนหลับต่อไป